Biegły sądowy w internecie

Biegły sądowy to specjalista, który niejednokrotnie dostarcza główne dowody w sprawie.

Z całą pewnością jest ogromnym wsparciem dla sędziego i ma wpływ na ostateczny werdykt. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, sędzia wydaje wyrok na podstawie tychże przepisów, natomiast nierzadko nie ma specjalistycznej wiedzy, która pozwala rzucić zupełnie nowe spojrzenie na sprawę. Dzisiaj o powołanie biegłych sądowych można wnosić praktycznie w każdej dziedzinie. Dowiedz się więcej.

Kto może wnosić o powołanie biegłego sądowego ?

Wniosek o powołanie biegłego sądowego może złożyć każda ze stron toczącego się postępowania. Biegłego sądowego może powołać też sam sędzia. To on również rozpatruje wnioski o powołanie biegłego sądowego i z tego tytułu może wydać decyzję zezwalającą na udział eksperta w sprawie albo wniosek odrzucić. Co więcej, nawet jeśli biegły sądowy bierze udział w postępowaniu, to zrealizowana przez niego ekspertyza również nie musi być uznana przez sędziego. To sędzia podejmuje ostateczną decyzję, może ja przyjąć jako dowód w sprawie albo odrzucić.

W polskim sądownictwie toczą się również sprawy, podczas których udział biegłych sądowych jest koniecznością. Przykładem mogą być postępowania z udziałem nieletnich albo osób, które przyjmują leki mogące zaburzać jego świadomość.

Gdzie znaleźć biegłego sądowego?

Każdy Sąd Okręgowy działający na terenie Polski dysponuje pełną listą biegłych sądowych, z których usług można skorzystać w ramach prowadzonej sprawy sądowej. Strony postępowania nie mają jednak wpływu na wybór konkretnego specjalisty, a biegły zawsze musi być obiektywny podczas realizowanej opinii. Nie może opowiadać się za jedną ze stron, jeśli nie ma do tego konkretnych przesłanek. To dlatego biegłego sądowego  może powoływać jedynie sędzia.

Okazuje się jednak, że kompetencje poszczególnych biegłych sądowych można poznać bez konieczności wychodzenia z domu. W wyszukiwarkę warto wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych lublin” czy wskazać inne miasto. Dzięki dedykowanej platformie z łatwością można odszukać eksperta, który pełni rolę nie tylko w danej specjalizacji, ale również pracuje w danym mieście.

Warto wziąć pod uwagę, że z usług biegłych sądowych można korzystać prywatnie. Biegły może sporządzić ekspertyzę w danej sprawie, a strona postępowania może starać się, by sędzia przyjął ją jako dowód. Nie jest to jednak oczywiste i nikt nie może spodziewać się, że taka opinia na pewno zostanie przychylnie potraktowana przez sędziego.

Pewne jest jednak, że wyszukiwarka, która pozwala znaleźć biegłego, jest narzędziem niezwykle pomocnym. Wskazuje, którzy specjaliści są do dyspozycji sędziego w danym mieście, a jakich ekspertów zdecydowanie brakuje. Na internetowych listach biegłych sądowych przeczytać też można o kwalifikacjach i dokonaniach konkretnego biegłego, dzięki czemu jasne są jego kompetencje. To ogromne udogodnienie w sytuacjach spraw skomplikowanych, których rozstrzygnięcie możliwe staje się jedynie z udziałem wiarygodnego i bezstronnego eksperta.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here